Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
Marwo Baro siduu kugu gaar noqon lahaa Seygaaga, iyo Waxa lagaga baahan yahay !! | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan

Marwo Baro siduu kugu gaar noqon lahaa Seygaaga, iyo Waxa lagaga baahan yahay !!

498 Booqashada dhan 1 Booqashada maantaRelated movies