Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
qalbifuran | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan