Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
HEESO SOMALI | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan