Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
dd | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan