Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
Ghajini | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan