Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
hees cusub | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan