Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
kondom | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan