Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
qalbi-cuno | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan