Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
TOOS-QALBI-FURAN | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan